Για Pipe

 • PVC Ca Zn Stabilizer TEQ-006

  PVC Ca Zn Stabilizer TEQ-006

  ● Το TEQ-006 είναι ένα μη τοξικό σύστημα σταθεροποίησης/λιπαντικού μιας συσκευασίας που έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία εξώθησης.Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί σε ΣΩΛΗΝΑ UPVC ΠΙΕΣΗΣ ή ΜΗ ΠΙΕΣΗΣ.

  ● Παρέχει καλή σταθερότητα στη θερμότητα, εξαιρετικό αρχικό χρώμα και σταθερότητα χρώματος.Κάτω από τις κατάλληλες παραμέτρους επεξεργασίας, το TEQ-006 θα παρουσίαζε βελτιωμένη απόδοση πλάκας.

  ● Δοσολογία: Συνιστάται 2,8 – 3,2 phr ανάλογα με τη φόρμουλα και τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος.Συνιστάται θερμοκρασία ανάμειξης μεταξύ 110℃ - 130℃.

 • PVC Ca Zn Stabilizer TEQ-007

  PVC Ca Zn Stabilizer TEQ-007

  ● Το TEQ-007 είναι ένα μη τοξικό σύστημα σταθεροποίησης/λιπαντικού μιας συσκευασίας που έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία εξώθησης.Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί σε ΣΩΛΗΝΑ UPVC ΠΙΕΣΗΣ ή ΜΗ ΠΙΕΣΗΣ.

  ● Παρέχει καλή σταθερότητα στη θερμότητα και σταθερότητα χρώματος.Κάτω από τις κατάλληλες παραμέτρους επεξεργασίας, το TEQ-007 θα παρουσίαζε βελτιωμένη απόδοση πλάκας.

  ● Δοσολογία: Συνιστάται 2,8 – 3,2 phr ανάλογα με τη φόρμουλα και τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος.Συνιστάται θερμοκρασία ανάμειξης μεταξύ 110℃ - 130℃.

 • PVC Ca Zn Stabilizer TEQ-009

  PVC Ca Zn Stabilizer TEQ-009

  ● Το TEQ-009 είναι ένα μη τοξικό σύστημα σταθεροποίησης/λιπαντικού μιας συσκευασίας που έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία εξώθησης.Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί σε ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC.

  ● Παρέχει καλή σταθερότητα στη θερμότητα, εξαιρετικό αρχικό χρώμα και σταθερότητα χρώματος.Κάτω από τις κατάλληλες παραμέτρους επεξεργασίας, το TEQ-009 θα παρουσίαζε επιδόσεις αποτροπής της πλάκας έξω.

  ● Δοσολογία: Συνιστάται 3,0 – 3,5phr ανάλογα με τη φόρμουλα και τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος.Συνιστάται θερμοκρασία ανάμειξης μεταξύ 110℃ - 130℃.