Για τοποθέτηση σωλήνων

 • PVC Ca Zn Stabilizer JCS-422

  PVC Ca Zn Stabilizer JCS-422

  ● Το JCS-422 είναι ένα μη τοξικό σύστημα σταθεροποιητή/λιπαντικού μιας συσκευασίας που έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία με έγχυση.Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί σε ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC.

  ● Κάτω από τις κατάλληλες παραμέτρους επεξεργασίας, το JCS-422 παρέχει καλή σταθερότητα στη θερμότητα, εξαιρετικό αρχικό χρώμα και σταθερότητα χρώματος.

  ● Δοσολογία: Συνιστάται 4,0 – 4,5 phr ανάλογα με τη φόρμουλα και τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος.

 • PVC Ca Zn Stabilizer JCS-420

  PVC Ca Zn Stabilizer JCS-420

  ● Το JCS-420 είναι ένα μη τοξικό σύστημα σταθεροποίησης/λιπαντικού μίας συσκευασίας που έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία με έγχυση.Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί σε ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC.

  ● Κάτω από τις κατάλληλες παραμέτρους επεξεργασίας, το JCS-420 παρέχει καλή σταθερότητα στη θερμότητα, εξαιρετικό αρχικό χρώμα και σταθερότητα χρώματος.

  ● Δοσολογία: Συνιστάται 4,0 – 4,5 phr ανάλογα με τη φόρμουλα και τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος.